E2E Service Activator

E2E Service Activator je cjelovito aplikativno rješenje koje se temelji na tehnologiji za upravljanje poslovnim procesima i omogućuje organizacijama modeliranje, automatizaciju, nadzor i optimizaciju operativnih procesa upravljanja aktivacijom usluga.

Dizajn procesa

Intuitivno modeliranje poslovnih procesa korištenjem jednostavnog grafičkog sučelja. Sučelje podržava sve standardne BPM elemente te omogućuje precizno modeliranje kompleksnih procesa.

Preglednik instanci procesa

U svakom trenutku provjerite u kojem statusu se nalazi pojedina instanca vašeg poslovnog procesa. Optimizirajte procesne modele i uklonite nepotrebne korake analizirajući prikupljenu statistiku.

Izvještavanje

Konfigurabilni dashboardi omogućuju vam precizan uvid u cjelokupno stanje sustava u svakom trenutku.

Statistike izvođenja procesa

Konfigurabilni dashboardi omogućavaju detaljno praćenje statistike izvođenja procesa u stvarnom vremenu.

Statistika izvođenja procesnih instanci.

Katalog produkata

Katalog produkata sastavni je dio E2E Service Activator platforme. Kreirajte centraliziranu bazu vlastitih produkata i usluga te definirajte njihove međusobne zavisnosti pomoću intuitivnog i modularnog pristupa.

Tehnologija

E2E Service Activator je razvijen u open source tehnologijama i u potpunosti je neovisan o platformi na kojoj radi.

Visoka pouzdanost i performanse omogućuju korištenje E2E Service Activatora u izrazito kompleksnim okruženjima.

Jednostavna integracija s drugim sustavima pomoću REST APIa.